• Prva pasivna poslovna zgrada u RH

  Tvrtka Rudan je primjenila znanje vlastitih inženjera i najbolje primjere iz prakse kako bi postigla A+ energetski razred u ovoj zgradi čiju inovativnost upotpunjuje moderna arhitektura.

  Zgrada Rudan
 • ESCO tvrtka

  Realizaciju prvog ESCO projekta u RH započela je upravo tvrtka Rudan 2000. godine.

  Više informacija

  ESCO projekti
 • Energo Monitor

  Energo Monitor je računalno-poslovni sustav za energetski učinkovito praćenje potrošnje vode i energenata a kojeg su razvili djelatnici tvrtke.

  Više informacija

  Energo Monitor
 • Energetska učinkovitost

  Energetska učinkovitost se nametnula kao jedna od najvažnijih tema u hrvatskom ali i svjetskom gospodarstvu. Tvrtka Rudan ima dugogodišnje iskustvo provedbe projekata energetske učinkovitosti u raznim sektorima.

  Više informacija

  Energetska učinkovitost

Politika kvalitete i energetske učinkovitosti

Politika kvalitete i energetske učinkovitosti tvrtke Rudan d.o.o. temelje se na viziji učinkovitog poslovanja i obavljanja poslovnih aktivnosti:

Učinkovito upravljanje energentima

Strateški cilj tvrtke Rudan d.o.o. je neprestano unapređivanje kvalitete usluga uključujući obavezu stalnog poboljšavanja i povećanja učinkovitosti korištenja energenata (električna energija, gorivo, voda), nabavka energetski efikasnih proizvoda i usluga, što je ujedno i preduvjet poslovanja u skladus zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 50001.


Svoju prodajnu politiku tvrtka Rudan d.o.o. usmjerava na vrlo jednostavnu činjenicu, a to je da kupcu ponudi kvalitetnu uslugu. Iz toga proizlazi i maksimalno uvažavanje zahtjeva kupaca.


Tvrtka Rudan d.o.o. zastupa stav da poslovodstvo snosi najveću odgovornost provođenja sustava upravljanja i energetske učinkovitosti, što je istovremeno obaveza svih zaposlenika. Stoga će jačati osjećaj pripadnosti tvrtki, uspostavljanjem sustava vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija znanja, obrazovanja i sposobnosti čime će se ostvarivati poslovni rezultati na zadovoljstvo zaposlenika. 
Zaposlenici tvrtke Rudan d.o.o. obvezuju se na nošenje zaštitne opreme, te na rukovanje opremom na siguran način.
U cilju neprestanog poboljšanja kvalitete poslovanja i energetske učinkovitosti okosnicu čine ostvarivi godišnji planovi i ciljevi te odgovarajući mjerljivi pokazatelji uspostavljeni putem sustava nadzora i mjerenja. 


Rudan d.o.o. se obavezuje na primjenu novih tehnologija u skladu s poslovnim mogućnostima te na primjenu i provedbu zakona i propisa Republike Hrvatske.