• Prva pasivna poslovna zgrada u RH

  Tvrtka Rudan je primjenila znanje vlastitih inženjera i najbolje primjere iz prakse kako bi postigla A+ energetski razred u ovoj zgradi čiju inovativnost upotpunjuje moderna arhitektura.

  Zgrada Rudan
 • ESCO tvrtka

  Realizaciju prvog ESCO projekta u RH započela je upravo tvrtka Rudan 2000. godine.

  Više informacija

  ESCO projekti
 • Energo Monitor

  Energo Monitor je računalno-poslovni sustav za energetski učinkovito praćenje potrošnje vode i energenata a kojeg su razvili djelatnici tvrtke.

  Više informacija

  Energo Monitor
 • Energetska učinkovitost

  Energetska učinkovitost se nametnula kao jedna od najvažnijih tema u hrvatskom ali i svjetskom gospodarstvu. Tvrtka Rudan ima dugogodišnje iskustvo provedbe projekata energetske učinkovitosti u raznim sektorima.

  Više informacija

  Energetska učinkovitost

Vodeni otisak – Što je to?

Prenosimo dio zanimljivog članka objavljen u aktualnom broju stručnog časopisa EGE (www.ege.hr).
Autor teksta Darko Prebeg, dipl. ing.

Voda je izvor života i doslovno nezamjenjiv, ali tek uvjetno obnovljiv prirodni resurs. Ona se u ogromnim količinama koristi za piće, osobnu higijenu, u industriji i poljoprivredi. Najveći dio globalno raspoložive pitke vode danas se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih površina i proizvodnju hrane. Velik dio tako iskorištene vode mogao bi se trajnije sačuvati uvođenjem načela održivog razvoja. Procijenjuje se da ukupna količina sve vode na Zemlji prekriva površinu od oko 1,38 milijarde km2. Prema količini kopnene vode, Hrvatska se ubraja među bogatije države u svijetu (peta u Europi, a 42. u svijetu), a prosječna količina vlastitih i tranzitnih voda iznosi oko 25 160 m3 po stanovniku godišnje, od čega vlastite vode čine oko 5880 m3 godišnje.

Virtualna voda
Znanost se odavno uključila u globalnu strategiju nadzora nad uporabom i gospodarenjem vodom. U međunarodnim znanstvenim i praktičnim krugovima, koji se bave globalnim problemom očuvanja pitke vode, uveden je novi izraz: virtualna voda (eng. virtual water). Koncept teoretskog razmatranja virtualne vode kao stručne opreke praćenju realne potrošnje pitke vode neke društvene cjeline vrlo je brzo praktično saživio unutar razvijenijih i ekološki više osvještenijih sredina. Tako se izvoz i uvoz virtualne vode, kao vrlo učinkovit alternativni i ekonomski alat dopune nepostojećih vlastitih vodnih rezervi, danas sve više koristi u proizvodnji raznoraznih dobara i pružanju usluga te ekonomsko-financijskom sagledavanju i razumijevanju takvih prividno novonastalih (ili prividno nestalih) vodnih resursa neke sredine. Virtualna voda (još se koriste izrazi latentna, ugrađena ili skrivena voda) podrazumijeva ukupnu godišnju količinu pitke vode neke sredine, iskorištenu isključivo za uporabu ljudi, odnosno za izravnu i neizravnu proizvodnju hrane ili tipskih industrijskih proizvoda. Drugim riječima, to je zbroj svih potrebnih, različitih i bitnih tehnoloških koraka u lancu takvog proizvodnog procesa. Pojednostavljeno, to je sva voda iskorištena na putu nekog proizvoda, od izrade do potrošača, ili neke usluge do krajnjeg korisnika. Virtualni uvoz vode neke zemlje ili regije predstavlja količinu vode povezanu s uvozom proizvoda ili usluga iz druge zemlje ili regije. Virtualni izvoz vode iz jedne zemlje ili regije predstavlja količinu vode povezane s izvozom proizvoda ili usluga iz nje, odnosno to je ukupna količina vode korištena za izradu izvezenih proizvoda ili usluga. Za zemlju koja uvozi, takva se virtualna voda može slobodno smatrati dodatnim vodnim resursom koji nadopunjava njezine već postojeće vodne rezerve. Primjerice, Jordan godišnje uvozi 5 – 7 milijardi m3 virtualne vode iz SAD-a, iako je realno potrošeno voda u jordanskim kućanstvima tek oko 1 mlrd. m3 . To je na prvi pogled nerazmjerno, no u konačnici vrlo učinkovito jer je Jordan nadaleko poznat po neimaštini izvora pitke vode pa je svoje resurse pronašao upravo u virtualnoj vodi. Naime, izvoz dobara i usluga koji zahtijevaju procesnu potrošnju vrlo malo vode, zamijenjen je uvozom vitalnih proizvoda koji pri vlastitoj proizvodnji zahtijevaju njezine velike količine.

Vodeni otisak
Razmatranje tzv. vodenog otiska ili traga (eng. water footprint) je svojevrstan logičan nastavak znanstvenoistraživačkog rada u smjeru iznalaženja odgovarajućeg mjerljivog pokazatelja održivosti postavljene teze o globalnoj, nacionalnoj ili individualnoj virtualnoj vodi. Vodeni otisak predstavlja sveukupnu uporabu pitke vode unutar ukupne proizvodnje konzumnih dobara i izvedenih usluga neke zemlje u promatranom razdoblju. Načelno, vodeni otisak svake zemlje, koja ima bilo kakav izvoz, zapravo isključuje taj dio vode u ukupnoj ekonomskoj analizi njezinih resursa pitke vode, naravno do trenutka određenog uvoza roba ili usluga iz nje ili neke treće zemlje, kada se nacionalni pokazatelj vodenog otiska prirodnih vodnih rezervi opet mijenja. Na tako virtualno promatranoj razini vode svake zemlje svijeta, vodeni trag može postojati u vidu tri osnovne komponente, odnosno kao plavi, zeleni i sivi vodeni otisak.

 

Cijeli članak možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Tagovi: ,